Principle Investigator

Xiaofeng Xu Xiaofeng Xu
Assistant Professor of Ecology
San Diego State University
Tel: 619-594-2279
E-Mail: xxu@sdsu.edu

 

Lab Members

yh_wang
Yihui Wang Liyuan He  Jingwei Zhang
Ph.D. student Ph.D. student MS student
Thomas Brehme  Victoria Broadnax Amy Ou
 Undergrad Undergrad  Undergrad
Michael Bao Andrew Zhang
High school student High shool student

Alumni

Xiaochun_Zhang_web ChunMa_web Lihu Zhang
Xiaochun Zhang

Chun Ma

Linna Ma Lihua Zhang

Hongtao Duan

 Jia Cao

  Zhongmei Wan Shufeng Zheng

Jia Jia Yunhe Yin  Lezhi Wu Kavita Rajah
 Nannan Wang

Xiwei Wang

Chunxia He Hui Huang

 Fenghui Yuan

 Dan Li

 Fazhu Zhao Xiaodan Mei

Oliva Yang

Amy Li

 Sam Xiong

Postdoc, Liping Gao — Now lecturer at Southern Georgia University
Postdoc, Xiaochun Zhang — Now a Senior Maching Learning Engineer, Los Angles
Postdoc, Chun Ma — Now a Data analyst at Molina Healthcare
Postdoc, Lihua Zhang — Now a professor at the Minzu University
Research Assistant Professor, Xia Song — Now senior scientist at the FICO.

Graduate, Kavita Rajah — Now student at San Diego State University
Graduate, Bowen Zhang — Now Asisstant professot at Ball State University

Visiting scientist, Yuedong Guo  — Now Professor at Northeast Institute of Geography Agricultural Ecology, Chinese Academy of Sciences
Visiting scientist, Linna Ma  — Now research scientist at Intitute of Botany, Chinese Academy of Sciences
Visiting scientist, Lihua Zhang  — Now research scientist at Intitute of Botany, Chinese Academy of Sciences
Visiting professor, Hongtao Duan — Now research scientist at Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences
Visiting professor, Jia Cao — Now an associate professor at Beijing Forestry University
Visiting scientist, Zhongmei Wan  — Now Associate Professor at Jilin University
Visiting scientist, Shufeng Zheng  — Now Associate Professor at Heilongjiang University
Visiting professor, Yunhe Yin  — Now Professor at Institute of Geography and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences
Visiting professor, Lezhi Wu  — Now Professor at Hubei Normal University
Visiting professor, Xiwei Wang  — Now Associate Professor atHeilongjiang University
Visiting professor, Chunxia He  — Now Professor at Chinese Academy of Forestry
Visiting professor, Hui Huang  — Now Professor at Chinese Academy of Forestry
Visiting professor, Fazhu Zhao  — Now Associate Professor at Northwest University
Visiting professor, Xiaodan Mei  — Now Associate Professor at Heilongjiang Forestry
Visiting professor, Lina Sun  — Now Associate Professor at Northeast Agricultural and Forestry Forestry

Undergraduate, Diandong Tang (2015 Summer) — University of Texas, El Paso
Undergraduate, Yunxuan Miao (2015 Summer) — University of Texas, El Paso
Undergraduate, Thomas Brehme (2019 – 2021) — San Diego State University
Undergraduate, Victoria Broadnax (2020-2021) — San Diego State University
Undergraduate, Amy Ou (2020-2021) — San Diego State University

High school student, Sina Djafari-Rouhani (The poster presentation made to state-level science fair competition in Texas in 2015)
High school student, Maria Takigawa (The poster presentation made to state-level science fair competition in Texas in 2015)
High school student, Amy Li — (The Westview High School, San Diego, CA, 2017 summer)
High school student, Sam Xiong — (The Westview High School, San Diego, CA, 2018 summer)
High school student, Olivia Yang — (Canyon Crest Adacemy, San Diego, CA, 2019 – 2020)
High school student, Michael Bao — (Canyon Crest Adacemy, San Diego, CA, 2021 – 2022)
High school student, Andrew Zhang — (Canyon Crest Adacemy, San Diego, CA, 2021 – 2022)